Ảnh chế vị cứu tinh Messi còng lưng gánh tạ Argentina

(Hậu trường ): Biếm hoạ và ảnh chế bùng nổ trên mạng sau khi Messi trở thành cứu tinh giải nguy cho đất nước.  “Messi ném Argentina lên vai và đưa họ tới World Cup” là tiêu đề của AS, tờ báo thân Real Madrid. Cả đất nước đúng sau ủng hộ M10, hoặc M10 … “Ảnh chế vị cứu tinh Messi còng lưng gánh tạ Argentina”

Read More