LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG WORLD CUP 2018

TT THỜI GIAN VÒNG/BẢNG TRẬN ĐẤU ĐỊA ĐIỂM
NGÀY 14/06
1 22:00 BẢNG A NGA SAUDI ARABIA SVĐ Luzhniki
Moscow
NGÀY 15/06
2 19:00 BẢNG A AI CẬP URUGUAY Ekaterinburg Arena
Ekaterinburg
3 22:00 BẢNG B MOROCCO IRAN SVĐ Saint Petersburg
Saint Petersburg
NGÀY 16/06
4 01:00 BẢNG B BỒ ĐÀO NHA TÂY BAN NHA SVĐ Fisht
Sochi
5 17:00 BẢNG C PHÁP AUSTRALIA Kazan Arena
Kazan
6 20:00 BẢNG D ARGENTINA ICELAND SVĐ Spartak
Moscow
7 23:00 BẢNG C PERU ĐAN MẠCH Mordovia Arena
Saransk
NGÀY 17/06
8 02:00 BẢNG D CROATIA NIGERIA SVĐ Kaliningrad
Kaliningrad
9 19:00 BẢNG E COSTA RICA SERBIA SVĐ Samara
Samara
10 22:00 BẢNG F ĐỨC MEXICO SVĐ Luzhniki
Moscow
NGÀY 18/06
11 01:00 BẢNG E BRAZIL THỤY SĨ Rostov Arena
Rostov-On-Don
12 19:00 BẢNG F THỤY ĐIỂN HÀN QUỐC SVĐ Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod
13 22:00 BẢNG G BỈ PANAMA SVĐ Fisht
Sochi
NGÀY 19/06
14 01:00 BẢNG G ANH TUNISIA Volgograd Arena
Volgograd
15 22:00 BẢNG H COLOMBIA NHẬT BẢN Mordovia Arena
Saransk
16 19:00 BẢNG H BA LAN SENEGAL SVĐ Spartak
Moscow
NGÀY 20/06
17 01:00 BẢNG A NGA AI CẬP SVĐ Saint Petersburg
Saint Petersburg
18 19:00 BẢNG B BỒ ĐÀO NHA MOROCCO SVĐ Luzhniki
Moscow
19 22:00 BẢNG A URUGUAY SAUDI ARABIA Rostov Arena
Rostov-On-Don
NGÀY 21/06
20 01:00 BẢNG B IRAN TÂY BAN NHA Kazan Arena
Kazan
21 22:00 BẢNG C ĐAN MẠCH AUSTRALIA Samara Arena
Samara
22 19:00 BẢNG C PHÁP PERU Ekaterinburg Arena
Ekaterinburg
NGÀY 22/06
23 01:00 BẢNG D ARGENTINA CROATIA SVĐ Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod
24 19:00 BẢNG E BRAZIL COSTA RICA SVĐ Saint Petersburg
Saint Petersburg
25 22:00 BẢNG D NIGERIA ICELAND Volgograd Arena
Volgograd
NGÀY 23/06
26 01:00 BẢNG E SERBIA THỤY SĨ SVĐ Kaliningrad
Kaliningrad
27 19:00 BẢNG G BỈ TUNISIA SVĐ Spartak
Moscow
NGÀY 24/06
28 01:00 BẢNG F HÀN QUỐC MEXICO Rostov Arena
Rostov-On-Don
NGÀY 23/06
29 22:00 BẢNG F ĐỨC THỤY ĐIỂN SVĐ Fisht Stadium
Sochi
NGÀY 24/06
30 19:00 BẢNG G ANH PANAMA SVĐ Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod
31 22:00 BẢNG H NHẬT BẢN SENEGAL Ekaterinburg Arena
Ekaterinburg
NGÀY 25/06
32 01:00 BẢNG H BA LAN COLOMBIA Kazan Arena
Kazan
33 21:00 BẢNG A URUGUAY NGA Samara Arena
Samara
34 21:00 BẢNG A SAUDI ARABIA AI CẬP Volgograd Arena
Volgograd
NGÀY 26/06
35 01:00 BẢNG B IRAN BỒ ĐÀO NHA Mordovia Arena
Saransk
36 01:00 BẢNG B TÂY BAN NHA MOROCCO SVĐ Kaliningrad
Kaliningrad
37 21:00 BẢNG C ĐAN MẠCH PHÁP SVĐ Luzhniki
Moscow
38 21:00 BẢNG C AUSTRALIA PERU SVĐ Fisht
Sochi
NGÀY 27/06
39 01:00 BẢNG D NIGERIA ARGENTINA Saint Petersburg
Saint Petersburg
40 01:00 BẢNG D ICELAND CROATIA Rostov Arena
Rostov-On-Don
41 21:00 BẢNG F MEXICO THỤY ĐIỂN Ekaterinburg Arena
Ekaterinburg
42 21:00 BẢNG F HÀN QUỐC ĐỨC Kazan Arena
Kazan
NGÀY 28/06
43 01:00 BẢNG E SERBIA BRAZIL SVĐ Spartak
Moscow
44 01:00 BẢNG E THỤY SĨ COSTA RICA SVĐ Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod
45 21:00 BẢNG H NHẬT BẢN BA LAN Volgograd Arena
Volgograd
46 21:00 BẢNG H SENEGAL COLOMBIA Samara Arena
Samara
NGÀY 29/06
47 01:00 BẢNG G PANAMA TUNISIA Mordovia Arena
Saransk
48 01:00 BẢNG G ANH BỈ SVĐ Kaliningrad
Kaliningrad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *